เราพร้อมให้บริการคุณ

บัตรกำนัลของห้องอาหาร Signature สามารถใช้บริการได้ทั้งที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต

บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ และไม่สามารถขอคืนเงินได้

บัตรกำนัลอาหาร ใช้ทานอาหารได้ที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต

บัตรกำนัลไวน์ ใช้ได้ที่กรุงเทพฯ และ ภูเก็ต